Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Arbetsutskott (6 st)

Arbetsutskott till styrelser och nämnder

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalutskottet
Socialnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Beredning för integration