Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Bolag (7 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Kommunassurans Syd försäkrings AB
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, styrelse
Bolagstämmor Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Bolagstämmor Örkelljungabostäder AB
NÅRAB bolagsstämmor
NÅRAB styrelsen
Örkelljungabostäder AB, styrelse