Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Lennart Anderberg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-0903036 (mobil)

E-post:
lennartanderberg@yahoo.com

Bild på Lennart Anderberg

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
NÅRAB styrelsen ersättare 2019-01-01 - 2023-12-31
Huvudmän Sparbanken Boken Huvudman 2019-01-01 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Pinnågruppen ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31