Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Mattias Nirvén (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-670 800 (mobil)

E-post:
mattias.nirven@politik.orkelljunga.se

Bild på Mattias Nirvén

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Rönneåns Vattenråd och vattenkommitté ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stensåns Vattenråd ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Personalutskottet ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt Nämndemän 2024-01-01 2027-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionär- och handikapprådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31