Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.