Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

/person/1bb6800e-78b4-415f-98d4-4f30d529ef1a">Sjödahl Bo Kristdemokraterna ersättare 22