Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Henrik Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 -30 70 375 (mobil)

E-post:
henrik.nilsson@politik.orkelljunga.se

Bild på Henrik Nilsson

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden Vice ordförande 2023-04-25 2026-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening ersättare 2023-04-25 2026-12-31
Personalutskottet 1: e vice ordförande 2023-05-03 2026-12-31
Kommunassurans Syd försäkrings AB ersättare 2023-04-25 2026-12-31
Bolagstämmor Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB ersättare 2023-04-25 2027-06-27
Kommunstyrelsen 1: e vice ordförande 2023-04-25 2026-12-31
Bolagstämmor Örkelljungabostäder AB ersättare 2023-04-25 2026-12-31
NÅRAB bolagsstämmor ersättare 2023-04-25 2027-06-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1: e vice ordförande 2023-05-03 2026-12-31
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stensåns Vattenråd Representant 2023-05-03 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Valberedning Ordförande 2022-10-31 2026-10-14