Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Stefan Svensson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-9514210 (mobil)

E-post:
stefan.svensson@politik.orkelljunga.se

Bild på Stefan Svensson

Uppdrag (14 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
FINSAM Samordningsförbund Ledamot 2023-03-30 2027-03-31
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Representant 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Huvudmän Sparbanken Boken Ombud 2023-04-27 2027-04-30
Kommunala Pensionär- och handikapprådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Utbildningsnämnden ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-02 2026-12-31