Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Socialnämndens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Svensson Stefan Sverigedemokraterna Ordförande 1
Danielsson Gunilla Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 2
Nennestam Kristofer Moderaterna 1: e vice ordförande 3
Carlsson Patric Socialdemokraterna Ledamot 4
Wallin Håkan Sverigedemokraterna Ledamot 5
Blomberg Emil Sverigedemokraterna ersättare 6
Bjertner Thomas Socialdemokraterna ersättare 7
Nilsson Lena Moderaterna ersättare 8
Svensson Birgit Socialdemokraterna ersättare 9
Anderberg Lennart Sverigedemokraterna ersättare 10