Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Socialnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ska inom sitt område utföra uppgifter som enligt bl.a. socialtjänstlagen och föräldrabalken ankommer på nämnden.