Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för skol- och fritidsverksamhet