Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för skol- och fritidsverksamhet

/person/85f420a2-abe5-4fd7-876a-2b29d5521b48">Ludvigsson Gunilla Kristdemokraterna ersättare 22