Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Niclas Bengtsson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-686 48 10 (mobil)

E-post:
niclas.bengtsson@politik.orkelljunga.se

Bild på Niclas Bengtsson

Uppdrag (16 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Familjen Helsingborg/Skåne Nordvästs samarbetskommitté Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunassurans Syd försäkrings AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionär- och handikapprådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stensåns Vattenråd Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
NÅRAB bolagsstämmor Ombud 2023-03-31 2027-06-29
Rönneåns Vattenråd och vattenkommitté Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Bolagstämmor Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB Ombud 2023-03-30 2027-06-27
Krisledningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arbetsgruppen för naturvårdsfrågor Representant 2023-01-01 2026-12-31
Bolagstämmor Örkelljungabostäder AB Ombud 2023-03-21 2026-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Arbetsmarknadsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31